10 รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น บพท. ประจำปี 2565

โดย: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)